Meest gestelde vragen

1. Voor welk niveau is de methode geschikt?
Voor leerlingen van HAVO en VWO, tweede fase. Ieder hoofdstuk bevat verdiepingsstof voor de VWO-leerling in de vorm van een aparte paragraaf.

 2. Is de eerdere versie van Zin in Zin nog verkrijgbaar?
Jawel, die blijft gewoon leverbaar.

 3. Welke wijzigingen zijn er ten opzichte van de vorige versie van Zin in Zin?
Er is een gloednieuw hoofdstuk over deugden, helden en verhalen.
Er is een, bij de actualiteit aansluitend, nieuw hoofdstuk over social media en de digitale wereld.
Het hoofdstuk over euthanasie is aangevuld met een aantal paragrafen over voltooid leven.
Verder zijn alle hoofdstukken geactualiseerd wat betreft inhoud en didactiek.

 4. Is er een mogelijkheid om te differentiëren naar profiel op de tweede fase?
Zin in Zin
is zo opgebouwd dat er gelegenheid is om voor ieder van de vier profielen een specifiek leerprogramma aan te bieden. De methode bevat vijf hoofdstukken die bruikbaar en nuttig zijn voor het persoonlijk leven en het maatschappelijk functioneren (denk ook aan burgerschapsvorming): de vraag naar de zin van het leven, de vraag naar de mens, de vraag naar het goede leven (inleiding ethiek en deugdenethiek) en de vraag naar geweld.

Daarnaast zijn er profielspecifieke hoofdstukken waarbij de thema’s relevant zijn voor een of meer profielen. De thema’s zijn:
- social media/digitale wereld (N&T, C&M, E&M);
- genetische manipulatie (C&M, N&T, N&G);
- euthanasie en voltooid leven (N&G, N&T, C&M);
- bedrijfsethiek (E&M en C&M);
- reclame (E&M, C&M).                   

 5. Bij welke type didactiek is de methode bruikbaar?
Zin in Zin
is een ideale methode voor docenten die kiezen voor bepaalde vormen van zelfstandig studeren. Maar de methode is ook zeer geschikt voor docenten die een meer klassieke didactiek willen hanteren.

 6. Zin in Zin is geschikt voor de tweede fase van HAVO en Vwo. Welke methode bereidt er goed op voor in de basisvorming?
Dat is de methode Standpunt voor HAVO/VWO, deel 1, 2 en 3. Deze methode wordt ook uitgegeven door Damon Educatie.

 7. Is er een docentenhandleiding bij Zin in Zin?
Jazeker. De docentenhandleiding van Zin in Zin omvat:
- doelstellingen en competenties;
- de methode en burgerschapsvorming;
- hoofdstukbeschrijvingen met doelstellingen, didactische tips, aanvullende stoffen, etc.
- antwoorden bij de vragen en opdrachten (kopieerbaar);
- een toetsenbank.

 8. Hoe word ik op de hoogte gehouden van het laatste nieuws over de methode?
Op het docentengedeelte van de website is er een item ‘nieuws’. De nieuwsrubriek van deze site wordt regelmatig aangepast. Gebruikers die op de hoogte willen worden gehouden over de tweemaandelijkse update, kunnen een e-mail sturen naar info@damon-educatie.nl met als onderwerp ‘aanmelden nieuwsbrief Zin in Zin’. 

9. Is Zin in Zin een geschikte methode voor burgerschapsvorming?
Jazeker. Bij burgerschapsvorming staan drie domeinen centraal: democratie, participatie en identiteit. Binnen het domein ‘Identiteit’ gaat het om het verkennen van de eigen identiteit: de eigen levensbeschouwing (waaronder religie), de eigen sociale identiteit en zeker ook de eigen morele identiteit (door welke waarden en normen laat ik mezelf leiden?). Verder gaat het hier om kennismaken met de levensbeschouwing, de moraal en de cultuur van anderen in de samenleving.

Alle hoofdstukken van Zin in Zin dragen bij aan competenties die verband houden met dit domein. Bovendien draagt het hoofdstuk over bedrijfsethiek ook bij aan participatie. In de docentenhandleiding vindt men een verantwoording van de relatie van de methode Zin en Zin met burgerschapsvorming.

 10. Wie is de auteur van Zin in Zin?
De auteur is Jan de Leeuw, docent in het hoger onderwijs. Hij schreef diverse methodes voor levensbeschouwing en ethiek, waaronder Standpunt, Zin in Zin, Delta, Mores leren, Zin Leren, Handelwijs, Bedrijfsethiek en MVO voor HBO en Sportbusiness en ethiek.

Jan de Leeuw won in 2008 de Fontys Kennisprijs, een onderscheiding voor een Fontysmedewerker die meer dan anderen gewerkt heeft aan een kennisbrug richting werkveld en Fontys Hogescholen heeft geprofileerd als kennisinstelling. Hij is erelid van de BVVS.