De methode

Zin in Zin, levensbeschouwing en ethiek voor de tweede fase

Zin in Zin is een ideale methode voor docenten die kiezen bepaalde vormen van zelfstandig studeren. Maar de methode is ook zeer geschikt voor docenten die een meer klassieke didactiek willen hanteren.

Kenmerken van de vernieuwde Zin in Zin:

  • Een methode voor HAVO en Vwo: ieder hoofdstuk bevat verdiepingsstof voor de Vwo-leerling in de vorm van aparte paragrafen.
  • Een - bij de actualiteit aansluitend - nieuw ontwikkeld hoofdstuk over social media en de digitale wereld.
  • Een bij de actualiteit aansluitend, nieuw ontwikkeld hoofdstuk over euthanasie en voltooid leven.
  • Een samen met de methode Standpunt volledige route levensbeschouwing voor onderbouw en tweede fase van zowel HAVO als Vwo
  • Een inhoudelijke opzet die gelegenheid biedt voor ieder van de vier profielen een specifiek leerprogramma aan te bieden.
  • Een eigen website met nieuws, werkvormen (debatteren en een werkstuk maken) aanvullende stoffen en opdrachten.

Inhoud Zin in Zin (2019)
Hoofdstuk 1   Heeft het leven zin?              
Hoofdstuk 2   Wie is de mens?                                
Hoofdstuk 3   Inleiding ethiek                     
Hoofdstuk 4   Deugden, helden en verhalen
Hoofdstuk 5   Social media en de digitale wereld    
Hoofdstuk 6   Genetische manipulatie bij mensen
Hoofdstuk 7   Euthanasie en voltooid leven
Hoofdstuk 8   Reclame         
Hoofdstuk 9   Bedrijfsethiek                       
Hoofdstuk 10  Geweld         
Hoofdstuk 11  Werkvorm: debatteren (website)       
Hoofdstuk 12  Werkvorm: werkstuk (website)