Contact

Contact met de uitgever

Voor (inhoudelijke) informatie, bestellingen, op- en aanmerkingen, vragen en suggesties kunt u schriftelijk, telefonisch of via mail contact opnemen met de uitgeverij.

Fazantlaan 4
5737 PJ Lieshout
Telefoon 0499 - 7 22 0 23
E-mail info@damon-educatie.nl

K.v.K. Eindhoven nr. 17164242  BTW NL 8115.06.B.01  
 

Contact met de auteur

Jan de Leeuw is auteur van meerdere methoden en artikelen op het gebied van (bedrijfs-) ethiek en levensbeschouwing. Hij was jarenlang medewerker van het Centrum voor Levensbeschouwing & Ethiek (CLE) en redacteur van de rubriek 'Filosofie en Onderwijs' in het tijdschrift Filosofie (Uitgeverij DAMON).

De bekendste schooluitgaven van de hand van Jan de Leeuw zijn de methodes Standpunt en Zin in Zin. Daarnaast schreef hij diverse methodes voor levensbeschouwelijke vorming en ethiek, zoals onder andere  Zin Leren; Mores Leren; Dialoog; Delta; Bedrijfsethiek voor HBO en Sportbusiness en ethiek.

Verder publiceerde hij een aantal achtergrondboeken en afzonderlijke artikelen in diverse tijdschriften zoals Verbum, Filosofie en Politiek & Sociale Vorming.

Jan de Leeuw is gehuwd en heeft twee kinderen. Hij studeerde aan de Sociale Academie (maatschappelijk werk) in Eindhoven en aan de Agogisch Theologische Opleiding (KTHU) in Utrecht. In 1983 behaalde hij de Akte Theologie MO-B aan de OGA in Amsterdam. In het verleden was hij gastdocent filosofie aan de Hogeschool Den Bosch en docent filosofie op het Economisch Lyceum in Eindhoven. Bij Fontys Hogescholen was hij werkzaam bij de lerarenopleidingen voor levensbeschouwing, economie en maatschappijleer. Ook was hij jarenlang verbonden aan het Centrum voor Levensbeschouwing en Ethiek (CLE) van dezelfde Fontys Hogescholen.

Met vragen en of opmerkingen kunt u altijd contact opnemen met Jan de Leeuw: j.de.leeuw@wxs.nl